Līguma numurs
No 2018. gada __________________
Fotogrāfs Juris Justs, turpmāk tekstā "fotogrāfs", un
________________________________________________,

Nosaukts, "Klients", noslēdza šo līgumu:

LĪGUMA PRIEKŠMETS

Fotogrāfs veic kāzu svinību fotografēšanu  Klientam , saskaņā ar  Klienta izvēlētajiem  pakalpojumiem un cenām, kas noteikti līgumā.

1. Fotografēšana
1.1 Fotogrāfs uzņemas atbildību veikt fotografēt Klienta kāzu svinības profesionālā līmenī, par ko liecina fotogrāfa portfolio.
1.2 Ja fotogrāfs strādā pie Klienta kāzās  vairāk nekā 8 stundas vienas dienas laikā, Klientam ir jānodrošina Fotogrāfam  laiks vakariņām, bet ne vairāk kā 30 minūtes, vai nodrošināt vakariņas kāzu norises vietā.

1.4 Datums un laiks kāzu svinībām _______________________

2. Rezervācijas
2.1  Līguma parakstīšanas dienā, Klientam ir pienākums veikt sākotnējo iemaksu.  Iemaksa ir drošības garants Fotogrāfam par rezervēto laiku.

        Sākotnējā iemaksa ir 100 EU apmērā, kas netiek atgriezta, ja Klients atsaka fotosesiju izvēlētajā datumā. 

2.2 Kāzu dienā  Klients maksā atlikušo summu.
2.3 Gadījumā, ja  nav gūta samaksa par  pakalpojumu pilnu komplektu, Fotogrāfs patur tiesības neizpildīt  norādīto pasūtījumu un Klientam avansa  iemaksa  netiek atgriezta.

3. Cena 
3.1 Saskaņā ar Fotogrāfa cenām, Klients iegūst  pakalpojumus: ____________________ Euro vērtībā
3.2 Komplektā ietilpst:


4. Rezultāti
4.1 Fotogrāfs izvēlas un apstrādā  līgumā noteikto attēlu skaitu pēc  Fotogrāfa ieskatiem.  Klientam tiek izsniegts tikai apstrādāts materiāls. Klients var pieprasīt papildus materiālu pēc  vienošanās ar Fotogrāfu. 
4.3 Apstrādes laiks: 3 kalendāro mēnešu laikā.

5. Īpašumtiesības.
5.1. Pēc LR  Autortiesību likumdošanas, autors ( Fotogrāfs)  nodod tiesības  Klientam izmanot autora materiālu privātam mērķim. 
5.2 Lai veiktu mārketingu,  Fotogrāfam  ir tiesības izmantot  attēlus, kas uzņemti  kāzu dienā, tai skaitā -tiesības drukāt un publicēt.


Juris Justs
Slokas iela 11-8, Rīga, LV-1007
Personas kods: 170184-11248

Bankas rekvizīti:
Banka: Citadele Bank
Kods: PARXLV22
Konts: EUR LV95PARX0006558200002

0

Tālrunis: +371 26364112
E-pasts: justsjuris@gmail.com


 .